Beeldbank Historische Werkgroep Kynhout (De Knipe)
 → 
 →  [Database nr. 04810]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Database nr. : 04810
 
Titel : Brug en sluiskolk
Plaats/dorp : De Knipe
Adres (of locatie) : It Sluske
Datering : 1945
Bijzonderheden : Friese Koerier van 5 december 1953.

Bezwaren tegen dumping van sluisje te Knijpe.
De heer G.J. Ruiter te Knijpe en de heer J.G. Ruiter te 't Meer hebben een bezwaarschrift ingediend tegen het voorstel van de Gedeputeerden om de Polder van het vierde en vijfde Veendistrict in staat te stellen over te gaan tot demping van het sluisje in de weg Knijpe-Langezwaag. Zij zeggen dat hun landerijen in de polder uit een zeer zachte grondsoort bestaan en alleen zomers zijn te berijden. Alle transport geschiedt derhalve over het water. Als de sluis wordt gedempt dan zal voor de "polder" bestemde mest langs een grote omweg naar het land moeten worden gebracht. De beide adressanten willen wel medewerken indien hun daarvoor een redelijke schadevergoeding wordt toegekend. Volgens hun berekening zou dit een bedrag uitmaken van fl. 13.333,- . In een mededeling aan de Staten zeggen Gedeputeerden, dat zij goede hoop hebben, dat er een bevredigende oplossing zal worden verkregen.
 
Fotograaf :
Rubriek : Afbeeldingen
Subrubriek : Klaas de Groot
 

     

Heeft u aanvullende informatie over bovenstaande foto?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 02 februari 2016