Beeldbank Historische Werkgroep Kynhout (De Knipe)
 → 
 →  [Database nr. 10270]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Database nr. : 10270
 
Titel : Boerderij van Ruiter, later Familie Brinkhoff
Plaats/dorp : De Knipe
Adres (of locatie) : Tramweg
Datering : 1926
Bijzonderheden : Stond (staat) in polder vierde en vijfde veendistrict.
Boerderij is niet meer als zodanig in gebruik.(gegevens van Feito van der Wal).

De Tijd van 1 januari 1930.

Dr. S. de Boer Hoogleeraar te Groningen.
Benoemd tot hoogleeraar in de Pharmacologie aan de Universiteit te Groningen: dr. S. de Boer ( schoonzoon van H.J. Ruiter uit de Knipe), privaat-docent in de physiologie aan de Universiteit te Amsterdam. Dr. Siebe de Boer werd geboren in 1877 te Benedenknijpe. Hij studeerde aan de universiteit van Amsterdam, waar hij op 30 januari 1904 tot arts werd bevorderd en op 15 juni 1914 promoveerde tot dr. in de geneeskunde, op proefschrift: "De beteekenis der tonische enervatie voor de functie der dwarsgestreepte spieren". In 1915 werd dr. de Boer toegelaten tot privaat-docent aan de Gemeentelijke Universiteit alhier.


Hepkema's Courant van 20 januari 1939.

Begrafenis Hendrik Ruiter.
Knijpe 18 januari. Heden is het stoffelijk overschot van den heer H.J. Ruiter ten grave gedragen. Vooraf werd een korte rouwsamenkomst gehouden in het lokaal der Ned. Herv. kerk, waar ds. G. Ypey een toespraak hield. De heer P. G. Otter, voorzitter van den Veenpolder van het 4e en 5e Veendistrict, herdacht den overleden als bestuurslid van den polder, waarvoor de heer Ruiter zooveel heeft gedaan. Een schoonzoon, prof. dr. S. de Boer van Groningen, dankte voor de belangstelling. Vervolgens werd de kist uitgedragen.
 
Fotograaf : Polderboek
Rubriek : Gebouw
Subrubriek : Boerderij
 

     

Heeft u aanvullende informatie over bovenstaande foto?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 29 februari 2016