Beeldbank Historische Werkgroep Kynhout (De Knipe)
 → 
 →  [Database nr. 03175]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Database nr. : 03175
 
Titel : Gymnastiek
Plaats/dorp : De Knipe
Adres (of locatie) : zaal Bouma
Datering : 2 maart 1964
Bijzonderheden : Voorste rij, 1e persoon links: Johannes Gietema (gegevens, J.Gietema, 22-03-2014)


Friese Koerier van 2 maart 1964.
GAV Knijpe: de jeugd deed het heel aardig.

Knijpe - De GAV Knijpe gaf zaterdagavond in zaal Bouma voor een talrijk publiek haar jaarlijkse uitvoering onder leiding van mej. S. Mulder en de heer E. van der Ploeg. In zijn openingswoord - na de opmars met turnlied en vlaggegroet - wees cvoorzitter Johan Gerritsma er op, dat het ledental groter is dan ooit tevoren. Hij sprak er zijn vreugde over uit, dat bij de nieuwe o.l.-school een gymnastiekzaal in aanbouw is en het sportveld te Bovenknijpe nu bovenaan staat op het lijstje van zo snel mogelijk uit te voeren sportaccomodaties in de gemeente Heerenveen. Wij zijn het gemeentebestuur daarvoor erkentelijk.
Over het algemeen heeft de jeugd in voldoende variaties aardige, goed bij de leeftijd aangepaste oefeningen laten zien. Een greep: de acht jongens met één klimpaal, de kleine meisjes op de lange mat (hoe zij dat leren, want het is moeilijk!) en vooral in een oefening met hoepels op de lange balk. Jongens konden zich uitleven aan de brug en op de springkast. De groep jongens 4 waren in hun vrije oefening beter dan de adspiranten in hun K.N.G.V.-oefening, waarin te veel slordigheden zaten. Overigens maakten de grotere jongens (met aanmerkelijk verschil in leeftijd) in andere oefeningen wel een aardige beurt. Bij de grotere meisjes viel het op, dat een enkeling uit de groep wegliep voordat het gordijn dicht was.
Te veel leven.
Het was vooral voor de pauze, toen hoofdzakelijk jeugd optrad, niet stil genoeg. En het rumoer kwam beslist niet alleen uit de met jongens en meisjes, die niet aan de beurt waren, volgepropte hoek, maar ook uit de zaal. Mogelijk speelde de omstandigheid, dat men het niet overal goed kon zien een rol , maar gymnastiek moet men toch echt zien zonder er een "jounpraterij" bij te houden. Er werd bij een mislukking ook nogal eens gelachen en dat lijkt mij voor de jonge gymnasten minder prettig. Zij doen toch hun best en als dan bijvoorbeeld de brug dan toch eens te moeilijk wordt, zal gelach hen zeker niet helpen aan durf voor de volgende beurt. De dames konden met eenvoudige oefeningen aardig op de hoge balk blijven, aan de baloefening en brug ongelijk ontbraken soms de fijne puntjes. Datzelfde geldt ook voor de heren en zij hebben met animo geturnd. Bij de nummers na de Pauze was het stiller in de zaal, men zag daar waarschijnlijk meer van. Een groep getrouwde heren bracht een vrije oefening.
Volbloeds goed.
Hoogtepunt van de avond was naar mijn smaak het optreden van miss Henriëtta met haar volbloeds. Leuk van aankleding en met vaart gebracht. Veel minder bekoren kon de Bloemenwals, de keuze om dit show-nummer door getrouwde dames te laten brengen was niet geslaagd. De later gebrachte vrije oefening paste deze groep beter. Het programma werd besloten met Japanse impressie door de dames, Een nummertje, dat het door aankleding en lichteffecten wel deed. De voorzitter bracht dank aan het echtpaar van der Ploeg en mej. S. Mulder voor het vele werk, dat zij voor deze uitvoering hebben gedaan. De woorden gingen vergezeld van een cadeautje. Namens de toto-commissie voor de Knypster streek bood de heer A. de Vries GAV Knijpe een ponkje in de clubkleuren met inhoud aan.
 
Fotograaf :
Rubriek : Sport
Subrubriek : Gymnastiek
 

     

Heeft u aanvullende informatie over bovenstaande foto?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 12 februari 2016