Beeldbank Historische Werkgroep Kynhout (De Knipe)
 → 
 →  [Database nr. 02282]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Database nr. : 02282
 
Titel : Gondelvaart 1948
Plaats/dorp : De Knipe
Adres (of locatie) :
Datering : 11 oktober 1948
Bijzonderheden : Heerenveense Koerier van 12 oktober 1948.
De algemene vooruitgang wat het peil der gondels betreft, maakt het voor de jury niet gemakkelijker en uit het publiek hoorden we meermalen opmerken: "ik woe net graech yn harren skuon stean". Het was werkelijk moeilijk om uit zoveel keurig afgewerkte voorstellingen de beste te kiezen. De eer viel te beurt aan O. J. Schreur (Martolini) met de welverzorgde scene uit de film "Rhapsody in Blue". Voor de derde achtereenvolgende maal, zoals voorzitter J. Hoekstra bij de prijsuitdeling in de feesttent bij café Veensluis opmerkte. In grote spanning wachtten daar talrijke belangstellenden de uitslag af en meermalen klaterde bij de bekendmaking een applausje op. Tenslotte willen we hier nog één ding vermelden: eind vorige week kwam de Commissie onverwacht in moeilijkheden voor wat betreft het slepen van de gondelvaart. Spontaan boden toen de "merkeminsken" aan om dit met hun sleepbootjes te verzorgen en het ging uitstekend. Zie, dat is de sfeer, welke de Knypster gondelvaart kenmerkt: eensgezindheid en hulpvaardigheid. Een heel dorp leeft mee en zolang dat maar bewaard blijft, zal de gondelvaart blijven bloeien.
De volledige uitslag luidt:
1e pr. Moment uit de film "Rhapsody in Blue" (O. J. Schreur) 85 pnt. ( lauwerkrans aangeboden door de firma Draaisma te Heerenveen); 2e pr. Het Olympisch Embleem (gym.ver. O.D.A.) 83 1/2 pnt. (med. aangeboden door Gebr. De Boer), 3e pr. Vlinder (dames Engelsma) 82 pnt. (med. aangeboden door B. W. van der Brug), 4e pr. Thialf bynt ús alve Stêdden (fam. H. Minkema en H. Bakker) 80 pnt. , 5e pr. Doos met Fantasie-bonbons (fam. A. van Dijk, D. Bosscher en P. Wielinga) 74pnt. , 6e pr. Geloof, Hoop en Liefde (dames Nijholt, van Roeden en Hylkema) 70 1/2 pnt. , 7e pr. Scene uit Middernachtsdroom (fam. Huisman) 69 pnt.
Verdere volgorde: 8. Alleen op de wereld (fam. W. Woudstra en W. Siebenga) 61pnt. , 9. In 't Park (fam S. de Boer e.a.) 60 pnt. , 10. Ceremonie Protocalaire (gymn. en athl. ver. Knijpe) 55 pnt. , 11. Doornroosje (dames Krol) 52 pnt. , 12. Winter yn 't Wâld (dames R. Haanstra en G. Comello) 49 pnt. , 13. Kerstfeest (fam. B. Dijk, IJ. Scheper en H. Bosscher) 49 pnt. , 14. De Twaalf Ambachten (fam. F. Brouwer en W. de Vries) 49 pnt. , 15. Het Rembrandtsplein op 6 september 1948 (fam. H. de Vries en H. Brouwer) 49 pnt. , 16. Veilig Verkeer (G. de Haan e.a.) 48 pnt. , 17. Consultatiebureau (J. Dam e.a.) 45 pnt. Alle prijswinnars kregen fl 15,- en de anderen fl 10,- als een kleine vergoeding voor de gemaakte kosten.

Kermis Knijpe
Optocht en Volksspelen:
De uitslagen:
Eenlingen: 1e pr. mej. A. Krekt (Schemerlamp) 81 pnt. , 2e pr. A. de Jong (Meesterzanger) 70 pnt. , 3e pr. mej. Janke Woudstra (Dobbelsteen) 68 pnt. , 4e pr. Th. Hellinga (Paulus Jakje).
Paren: 1e pr. Ankie Wielinga en Keke Nutters (Aardappelland) 84 pnt. , 2e pr. mevr. Dam en I. Engelsma ( Een dak boven je hoofd en de schaapjes op het droge) 74 pnt. , 3e pr. Dames A. Woudstra en Tr. Dijksma (Schoonmaak) 72 pnt.
Groepen: 1e pr. Gymn. ver. O.D.A. (Bloemenmeisjes) 90 pnt. , 2e pr. fam. van Dijk, Bosscher en Wielinga (Doos Fantasie-bonbons) 79 pnt. , 3e pr. fam H. Minkema en H. Bakker (Blank en bruin onder één vlag) 77 pnt. .

Hengelsport: 1e pr. mej. C. Minkema en W. Venema, 2e pr. mej. G. Popma en B. Mulder, 3e pr. mej. A. Brouwer en W. de Haan.
Balgooien: 1e pr. I. Haanstra, 2e pr. L. Atema, 3e pr. B. Waldus.
Achtervolgingswedstrijd: 1e pr. A. Meijer, 2e pr. R. van der Wal, 3e pr. IJ. Zondervan.
Stoelendans: 1e pr. mej. I. Engelsma, 2e pr. mevr. W. Akkerman-_Heida, 3e pr. mevr. U. Woudstra-Inia.
Vliegerwedstrijd: Grote vliegers: 1e pr. R. Postma, 2e pr. J. Noppert. Kleine vliegers: 1e pr. W. Geertsma, 2e pr. B. Koopmans. Mooiste stand: Tj. Noppert. Mooiste vlieger: 1e pr. J. Noppert, 2e pr. W. Geertsma en 3e pr. M. Brouwer.
 
Fotograaf :
Rubriek : Festiviteiten
Subrubriek : Gondelvaart 1948
 

     

Heeft u aanvullende informatie over bovenstaande foto?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 18 februari 2015