Beeldbank Historische Werkgroep Kynhout (De Knipe)
 → 
 →  [Database nr. 02246]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Database nr. : 02246
 
Titel : Gondelvaart 1938
Plaats/dorp : De Knipe
Adres (of locatie) :
Datering : 10 oktober 1938
Bijzonderheden : Nieuwsblad van Friesland 12 OCTOBER 1938
(Hepkema's Courant)

Een prachtige gondelvaart.

Knijpe, 12 Oct. De kermis is weer voorbij. Zondagavond, toen de regen ophield, trok ons dorp veel publiek en er is lustig gezongen en gedanst. Na den Zondag kwam de Maandag: de dag van de Optocht en Gondelvaart. Het was den geheelen dag mooi weer en alles heeft, dankzij de goede regeling van de commissie en de volle medewerking van alle dorpsgenooten een vlot verloop gehad. 's Morgens werd de optocht gehouden, voorafgegaan door de Leeuwarder Straatmuzikanten. Er waren aardige en origineele groepen en personen in den stoet, die zeer veel bekijks had van een groot aantal toeschouwers. "s Middags werden Volks- en Kinderspelen gehouden. De uitslag der Volksspelen is:
Spijkersport: 1. K. Hornstra, 2. Joh. Meijer en 3. S. Kornelis.
Stoelendans: 1. Mevr. Woudstra-Inla, 2. Mevr. Gerritsma-Visser en 3. Mevr. Wedman-Vrins.
Kruiwagensport: 1. Jaap Venema en Hinke Hylkema, 2. Uilke Haanstra en Ietje Hylkema, 3. Harm van Roeden en Janke Hylkema.

De clou van de Kermis-Maandag is reeds eenige jaren de Gondelvaart. Met bewonderenswaardige ijver neemt een aantal ingezetenen jaarlijks aan dit lichtfeest deel en slaagt men er weer in iets nieuws te bedenken, waarvan men hoopt dat het zal lukken en aan zal slaan. Want ook voor de deelnemers zelf blijft de verwachting tot het laatst gespannen, omdat proefvaren in optima forma uitgesloten is. Dezen keer waren er 13 gondels, die door de vaart van de Helling tot Veensluis voeren en de dichte rijen belangstellenden, die zelfs per auto uit Groningen, Utrecht, Gelderland en Overijssel naar hier waren gekomen, in extase brachten. Het is dan ook altijd een romantisch gezicht langs de vaart de honderden lampionnetjes, de lichtschijnsels van maan en vuurpotjes in het vlakke water, de statig voorttrekkende stoet van sprookjesachtig opgetuigde vaartuigen, het een met het ander maakte een sterken indruk op allen, die het aanschouwden. Aan beide kanten van de vaart stonden dichte rijen toeschouwers, die, als om strijd zoowel de origineele ideeŽn als de uitwerking bewonderden. Over het algemeen had de verlichting beter gekund. Een gondel moet een sprookje van licht en kleur zijn. In de groote tent bij cafť Bosscher werden de prijzen uitgereikt. Het Duo Henrico van Leeuwarden hield de aanwezigen eenige tijd bezig. De jury, bestaande uit de heeren Weijer uit Heerenveen, Attema te Oranjewoud en Stelwagen, Helsingfors, Zweden, tijdelijk alhier, had de volgende prijzen toegekend:
Optocht: Eenlingen (15 deelnemers) 1a. Pop in doos (Geesje Dam), 1b. De Geketende Middenstand (Gerrit Zondervan), 2a. De Gelaarsde Kat (Jan Heida), 2b. Sneeuwman (Zusje Meijer), 3a. Indiaan te Paard (Clara Kroondijk), 3b, Pinda-Chinees (Henkie Woudstra),E.V. Bolrinsterke (Wiekie Jansma).
Paren (7 deelnemers) 1. Alkmaarsche Kaasdragers (Egbert van der Ploeg en Jac. de Jong), 2. Ouden van Dagen van Knijpe (Tjitte Westink en Oebele Jan Schreur), 3. 't Zigeunertje (Jan en Trijntje Dijksma).
Groepen ( 6 deelnemers) 1, Gerechtigheid (Gym. ver. Oda), 2. De Canadeesche Vijfling (Gr. Biesma, Roelofje Walstra e.a.), 3. Vredes-Symbool (Bakker e.a.)
Versieringen: 1e prijs en ereprijs Sprookje (fam. Jongbloed en Hoekstra), Nieuwjaarskaart (Jannie Meijer).
 
Fotograaf :
Rubriek : Festiviteiten
Subrubriek : Gondelvaart 1938
 

     

Heeft u aanvullende informatie over bovenstaande foto?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 13 februari 2015